Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyjaciół Dzieci

Dzieci są dla nas najważniejsze!
KRS 0000133561

Co robimy?

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego, której misją od 100 lat jest działanie na rzecz dzieci i ich rodzin, które najbardziej potrzebują wsparcia i pomocy.
 
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci istnieje od 1919 roku. Na Pomorzu Zachodnim TPD działa od 23.09.1945.

Nasze cele:
 • ochrona i promowanie praw dziecka;
 • pomoc rodzicom w wykonywaniu zadań opiekuńczych i wychowawczych;
 • organizowanie opieki i pomocy dzieciom z rodzin ubogich, niepełnych, wielodzietnych, zagrożonych patologią społeczną.
Nasi podopieczni:
 • dzieci z rodzin znajdujących się w trudnych warunkach życiowych;
 • dzieci wiejskie, w szczególności z miejscowości „popegeerowskich”;
 • dzieci przewlekle chore, niepełnosprawne;
Organizujemy:
 • kolonie i półkolonie letnie oraz zimowe;
 • zajęcia socjoterapeutyczne, psychoterapeutyczne, arteterapeutyczne;
 • przeglądy twórczości artystycznej, festyny, konkursy;
 • dożywianie dzieci;
 • pomoc w nauce;
Nasze placówki:
 • 83  Środowiskowe Ogniska Wychowawcze - Placóweki Opiekuńczo- Wychowawczych, Placóweki Wsparcia Dziennego w tym:
 • 5  Specjalistycznych Placówek Wsparcia Dziennego
 • 41 Przedszkoli i Punktów Przedszkolnych wpisanych do rejestru działalności oświatowej Prezydentów, Burmistrzów, Wójtów dla dzieci 3-5 lat,
 • 1 Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla dzieci upośledzonych w  stopniu umiarkowanym i znacznym w Myśliborzu
 • 1 placówka Opiekuńczo – Wychowawczo – Terapeutyczna w Koszalinie
 • 12  Specjalistycznych Kół Samopomocowych dla dzieci chorych i  niepełnosprawnych       
 • 4 Ośrodki Specjalistyczne w tym:                                                                                                     
  • Rodzinny Ośrodek Interwencyjno – Mediacyjny TPD w Szczecinie
  • Ośrodek Wsparcia Rodziny TPD w Połczynie Zdroju,
  • Ośrodek Metodyczno- Szkoleniowy TPD w Szczecinie                                                        
  • Ośrodek metodyczny KKWR  Filia Koszalin przy Oddziale Okręgowym TPD w   Koszalinie
 • 5 Rzeczników Praw Dziecka – w Szczecinie, Koszalinie, Wałczu, Szczecinku, Kołobrzegu
 • 43  Punkty Poradnictwa Rodzinnego

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny w Szczecinie

Al. Papieża Jana Pawła II 42/U9, 70-415 Szczecin
Telefon: 91 43 45 128
Numer konta: 62 1240 3813 1111 0000 4375 6621
napisz do nas
© Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny w Szczecinie. Wykonanie: Strony internetowe Słupsk