Odsłon : 4363726

Środowiskowe Ogniska Wychowawcze / Przedszkola / Punkty Przedszkolne Towarzystwa Przyjaciół Dzieci

Drukuj Email

 

 

 

 

 

Program Operacyjny Kapitał Ludzki jest największym programem Unii Europejskiej realizowanym w latach

2007 – 2013. Środki finansowe na jego realizację pochodzą głównie z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem PO KL jest umożliwienie pełnego wykorzystania potencjału zasobów ludzkich, poprzez wzrost zatrudnienia

i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw i ich pracowników, poprawę stanu zdrowia osób pracujących,

podniesienie poziomu wykształcenia społeczeństwa, zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego oraz wsparcie

dla budowy struktur administracyjnych państwa.

 

Program składa się z 10 Priorytetów, realizowanych zarówno na poziomie centralnym, jak i regionalnym. W skład

komponentu centralnego wchodzą Priorytety I-V Programu i dotyczą przede wszystkim wzmocnienia potencjału

instytucji państwowych zakresie m.in. szkoleń, kursów, studiów uzupełniających i podyplomowych, zwiększenia

efektywności działań instytucjonalnych. Natomiast środki komponentu regionalnego, czyli Priorytety VI-IX Programu

w głównej mierze przeznaczono na wsparcie dla osób i grup społecznych, które będą mogły korzystać ze szkoleń,

kursów, warsztatów, zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych i innych form podnoszenia i uzupełniania kwalifikacji ogólnych

i zawodowych - przeznaczone na wsparcie dla osób i poszczególnych grup społecznych

 

 

 

Program partnerski

Copyright 2010 © www.tpd.szczecin.pl Created by ITPOL - usługi informatyczne szczecin,

Polityka Cookies