Odsłon : 4370235

Środowiskowe Ogniska Wychowawcze / Przedszkola / Punkty Przedszkolne Towarzystwa Przyjaciół Dzieci

Drukuj Email

" Z pola do przedszkola w Rzeplinie"

Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.

Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej.

 

Czas realizacji projektu: 1.03.2013r. - 31.12.2015r.

 

W ramach projektu zostanie utworzony niepubliczny Punkt Przedszkolny TPD w Rzeplinie.

Punkt Przedszkolny otwarty będzie od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 - 14.00.

Zajęcia rozpoczną się od 1.04.2013r.

Punkt dostosowany będzie do potrzeb osób niepełnosprawnych.

 

Projektodawca:

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci

Zachodniopomorski Oddział Regionalny w Szczecinie

ul. Jarowita 2

70-501 Szczecin


Partner:

Gmina Dolice

ul. Ogrodowa16

73-115 Dolice


 

Program partnerski

Copyright 2010 © www.tpd.szczecin.pl Created by ITPOL - usługi informatyczne szczecin,

Polityka Cookies