Odsłon : 4363595

Środowiskowe Ogniska Wychowawcze / Przedszkola / Punkty Przedszkolne Towarzystwa Przyjaciół Dzieci

Drukuj Email

 

KOŃCOWY RAPORT-do pobrania 

W trudnym świecie dorosłych dzieci przeżywają swoje małe i duże dramaty.

Wszyscy deklarują pomoc dzieciom, a w efekcie czasami wyrządzają większą krzywdę...

Kontynuacja "Drogi do domu" - reportażu Małgorzaty Furgi

ODSŁUCHAJ ->


ZAJĘCIA SOCJOTERAPEUTYCZNE

W PLACÓWCE PRZY UL. RYMARSKIEJ


"Droga do domu" - reportaż Małgorzaty Furgi o rodzinach,

które „się potknęły” i potrzebują pomocy aby odzyskać dzieci .

ODSŁUCHAJ ->


Zajęcia socjoterapeutyczne


RAPORT-do pobrania


INFORMUJEMY IŻ OD 16 KWIETNIA 2018

W RAMACH PORADNICTWA INDYWIDUALNEGO

UCZESTNICY PROJEKTU "DROGA DO DOMU"

BĘDĄ MIELI MOŻLIWOŚĆ  KONSULTACJI PSYCHOLOGICZNEJ

POD ADRESEM

Al. Papieża Jana Pawła II 42/U9,

70-415, Szczecin

W CELU UMÓWIENIA SPOTKANIA

PROSIMY O WCZEŚNIEJSZY KONTAKT TELEFONICZNY:

91-48-84-201


ZAJĘCIA SOCJOTERAPEUTYCZNE

W PLACÓWCE PRZY UL.POTULICKIEJ 29 W SZCZECINIE


ZAJĘCIA SOCJOTERAPEUTYCZNE

W PLACÓWCE PRZY UL. ŚWIATOWIDA 93/U9 W SZCZECINIE


ZAJĘCIA SOCJOTERAPEUTYCZNE

W PLACÓWCE PRZY UL. POCZTOWEJ 31-33 W SZCZECINIE

(Wzbudzanie chęci do pomocy innym).MOTYWACYJNA ZABAWA W SKLEPIK

Nasi Pedagodzy Rodzinni dobrze wiedzą jak zmotywować najmłodszych

do prawidłowego zachowania.

Dzieci potrzebują nie tylko wyznaczania granic i kar, ale także motywacji i nagród!

Dowodem tego jest zabawa w sklepik w Ognisku przy ul. Kosynierów 16 w Szczecinie,

podczas której dzieci wymieniają punkty na nagrody.

Gratulujemy pomysłu :)

 


 


Projekt “DROGA DO DOMU”

realizowany przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny w Szczecinie

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego

2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

RPZP.07.06.00

 

07.00.00 Włączenie społeczne

07.06.00 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym

09 Promowanie włączenia społecznego oraz walka z ubóstwem i wszelką Dyskryminacją

Tytuł projektu: DROGA DO DOMU

 

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA : 1 858 827,00 ZŁ


WWW.MAPADOTACJI.GOV.PL

 


SZCZECIN

PUNKT PORADNICTWA INDYWIDUALNEGO


Al. Papieża Jana Pawła II 42/U9,

70-415, Szczecin

wtorek, czwartek godzina 09.00-11.30

środa 13.00-15.00


GODZINY MOGĄ ULEC ZMIANIE. W  CELU UMÓWIENIA SIĘ NA KONSULTACJĘ

PROSIMY O WCZEŚNIEJSZY KONTAKT TELEFONICZNY : 91 48 84 201


ZAJĘCIA SOCJOTERAPEUTYCZNE DLA DZIECI

 

UWAGA !!!

ZMIANA DNIA ZAJĘĆ SOCJOTERAPEUTYCZNYCH

W PLACÓWCE PRZY UL. 9 MAJA 17 W SZCZECINIE.

ZAJĘCIA PRZEKŁADAMY Z WTORKU NA PONIEDZIAŁEK

 

16.30-17.45 ŚOW ul.9 Maja 17

16:30-17:30 ŚOW ul.9 Maja 17- 2 razy w tygodniu

 

PONIEDZIAŁEK

14.00-15.00 ŚOW ul. Rymarska 46

16.30-17.45 ŚOW ul.9 Maja 17

16:30-17:30 ŚOW ul.9 Maja 17- 2 razy w tygodniu

WTOREK

15:00-16:00 ŚOW ul.Pocztowa 31-33

15.00-16.15 ŚOW ul.Pocztowa 31-33 - 2 razy w tygodniu

17.00-18.00 ŚOW ul. Kosynierów 16

17.00-18.00 ŚOW ul. Światowida 93

ŚRODA

16:30-17:30 ŚOW ul. Potulicka 29

16.30-17.45 ŚOW ul. Potulicka 29- 2 razy w miesiącu

CZWARTEK

16:00- 17:00 Placówka Specjalistyczna ADHD ul.Pocztowa 31-33

16.00-17.15 Placówka Specjalistyczna ADHD ul.Pocztowa 31-33

- 2 razy w miesiącu

17.00 - 18.00 ŚOW  Os. Kasztanowe 85

17.00-18.00 ŚOW ul. Ziemowita 6

 

GODZINY ZAJĘĆ MOGĄ ULEC ZMIANIE


Dziecko w świecie emocji

– zabawy rozwijające samoświadomość emocjonalną dzieci


ZAJĘCIA SOCJOTERAPEUTYCZNE W PLACÓWCE

NA OS. KASZTANOWYM 85 W SZCZECINIE


ZAJĘCIA SOCJOTERAPEUTYCZNE

W PLACÓWCE PRZY UL. ŚWIATOWIDA 93/U9 W SZCZECINIE


ZAJĘCIA SOCJOTERAPEUTYCZNE

W PLACÓWCE PRZY UL. POTULICKIEJ 29 W SZCZECINIE


ZAJĘCIA SOCJOTERAPEUTYCZNE

W PLACÓWCE PRZY UL. POCZTOWEJ 31-33 W SZCZECINIE


ZAJĘCIA SOCJOTERAPEUTYCZNE

W PLACÓWCE PRZY UL. 9 MAJA 17 W SZCZECINIE


ZAJĘCIA SOCJOTERAPEUTYCZNE

W PLACÓWCE PRZY UL. KOSYNIERÓW 16 W SZCZECINIE


KOSZALIN

PUNKT PORADNICTWA INDYWIDUALNEGO

ul. Piłsudskiego 11,

75-001 Koszalin


PONIEDZIAŁEK 15.00-18.00

WTOREK 14.00-17.00

ŚRODA 15.00-18.00


GODZINY MOGĄ ULEC ZMIANIE. W  CELU UMÓWIENIA SIĘ NA KONSULTACJĘ

PROSIMY O WCZEŚNIEJSZY KONTAKT TELEFONICZNY : 94 342 56 27


ZAJĘCIA SOCJOTERAPEUTYCZNE DLA DZIECI

PONIEDZIAŁEK

15:30 -16.30  ŚOW Przystań ul. Dworcowa 2

WTOREK

14:30-15.30 ŚOW Horyzont ul. Bałtycka 2a

15:45-16.45 ŚOW Północ ul. Wańkowicza 82A

ŚRODA

15:00 -16.00 ŚOW Zacisze ul. Ruszczyca 14

16:30 -17.30 ŚOW Grono ul Piłsudskiego 11-15


GODZINY ZAJĘĆ MOGĄ ULEC ZMIANIEZAKTUALIZOWANY HARMONOGRAM

SPOTKAŃ DLA RODZICÓW

 


ZMIANY W TERMINARZU SPOTKAŃ :

 

ZAJĘCIA  19, 26 MAJA 2017

ZOSTAJĄ PRZEŁOŻONE

Z GODZINY 10 NA GODZINĘ 16


PRZEPRASZAMY I ZAPRASZAMY !!!

 

 

 


 

 


 


 


DOKUMENTY DO PROJEKTU "DROGA DO DOMU"

 

 

DO POBRANIA

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU

"DROGA DO DOMU"


DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DZIECKA DO PROJEKTU

"DROGA DO DOMU"


DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA RODZINY DO PROJEKTU

"DROGA DO DOMU"


FORMULARZ REKRUTACYJNY

"DROGA DO DOMU"


ZGŁOSZENIE RODZINY DO PROJEKTU

"DROGA DO DOMU"

 


 

Instytucja zamawiająca:

Podmiot realizujący projekt:


Towarzystwo Przyjaciół Dzieci

Zachodniopomorski Oddział Regionalny w Szczecinie

Aleja Papieża Jana Pawła II 42/U9
70-415 Szczecin
tel.: +48 91 43 45 128

faks: +48 91 488 42 01

KRS 0000133561
NIP 851-28-05-432
REGON 812548420

w związku z zapytaniem ofertowym

 

(w celu spełnienia zasady konkurencyjności, o której mowa w Wytycznych

w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,

Europejskiego Funduszu Społecznego

oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020)

w ramach projektu, pt: "Droga Do Domu".

 

Wybrano oferty

Adrian Jensz 71-436 Szczecin, Ul. Niemierzyńska 27A lok.17 Nip 851-129-31,

oraz „Usługi Gastronomiczno-Handlowe Danuta Kłosowska, ul. Jana z Kolna 39,


75-204 Koszalin, NIP 6690005595

Firmy zaproponowały najkorzystniejszą cenę, cena  mieszcząca się w założeniach projektu.


Instytucja zamawiająca:

Podmiot realizujący projekt:

 

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci

Zachodniopomorski Oddział Regionalny w Szczecinie

Aleja Papieża Jana Pawła II 42/U9
70-415 Szczecin
tel.: +48 91 43 45 128

faks: +48 91 488 42 01

KRS 0000133561
NIP 851-28-05-432
REGON 812548420

 

Zaproszone podmioty:

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

(w celu spełnienia zasady konkurencyjności, o której mowa w Wytycznych

w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,

Europejskiego Funduszu Społecznego

oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020)

w ramach projektu, pt: "Droga Do Domu".


ZAPYTANIE OFERTOWE

DO POBRANIA Szczecin


 

Instytucja zamawiająca:

Podmiot realizujący projekt:

 

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci

Zachodniopomorski Oddział Regionalny w Szczecinie

Aleja Papieża Jana Pawła II 42/U9
70-415 Szczecin
tel.: +48 91 43 45 128

faks: +48 91 488 42 01

KRS 0000133561
NIP 851-28-05-432
REGON 812548420

 

Zaproszone podmioty:

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

(w celu spełnienia zasady konkurencyjności, o której mowa w Wytycznych

w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,

Europejskiego Funduszu Społecznego

oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020)

w ramach projektu, pt: "Droga Do Domu".


ZAPYTANIE OFERTOWE Koszalin

DO POBRANIA


 


 

 

 


 

 

 


 

Program partnerski

Copyright 2010 © www.tpd.szczecin.pl Created by ITPOL - usługi informatyczne szczecin,

Polityka Cookies