Odsłon : 3992429

Środowiskowe Ogniska Wychowawcze / Przedszkola / Punkty Przedszkolne Towarzystwa Przyjaciół Dzieci

Drukuj Email

 

 


 


DRUKI REKRUTACYJNE


FORMULARZ REKRUTACYJNY

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA

DEKLARACJA

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA02

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA03

ZGŁOSZENIE RODZINY

ZGŁOSZENIE DANYCH DO SYSTEMU


ROZEZNANIE RYNKU

 

dotyczące wyposażenia 11 placówek wsparcia dziennego

w powiatach: kamieńskim, stargardzkim, polickim gryfickim, Szczecin

w zestawy gier planszowych, układanek, puzzli,

oraz

w zestawy naczyń (szklanki, kubki, talerzyki, czajnik elektryczny, patery na ciastka)

w ramach projektu pn. „Nie ma jak w domu”

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego

na lata 2014 – 2020,

w ramach Działania RPZP.07.06.00 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym

w odpowiedzi na konkurs nr RPZP.07.06.00-IP.02-32-K41/18.

W związku z realizacją przedmiotowego Projektu Beneficjent zaprasza do składania ofert cenowych w przedmiocie,

o którym mowa w niniejszym rozeznaniu rynku.

Rozeznanie Rynku


ZAPYTANIE OFERTOWE

(w celu spełnienia zasady konkurencyjności, o której mowa w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków

w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,

Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020)

w ramach projektu, pt: "Nie ma jak w domu",

na dostawę stołów 33 sztuki, krzeseł 220 sztuk,

zestawów mebli typ szkolny 11 kompletów (szafki szafa, regały komody),

biurek pod komputer 33 sztuki do 11 placówek wsparci dziennego

w powiatach: kamieńskim, stargardzkim, polickim gryfickim, Szczecin

Zapytanie ofertowe

Załącznik

 


ZAPYTANIE OFERTOWE

(w celu spełnienia zasady konkurencyjności, o której mowa w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków

w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,

Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020)

w ramach projektu, pt: "Nie ma jak w domu",

na dostawę trzydziestu trzech zestawów komputerów przenośnych z systemem operacyjnym

oraz oprogramowaniem antywirusowym, 11 telewizorów,

11 radioodtwarzaczy, 11 zestawów - kompletów  filmów, bajek, gier multimedialnych,

11 urządzeń wielofunkcyjnych do 11 placówek wsparci dziennego

w powiatach:kamieńskim, stargardzkim, polickim gryfickim, Szczecin)

Zapytanie ofertowe


Załącznik

 

OGŁOSZENIE WYNIKU ZAPYTANIA OFERTOWEGO 19.08.2019


OGŁOSZENIE WYNIKU ZAPYTANIA OFERTOWEGO 21.08.2019  


 

Program partnerski

Copyright 2010 © www.tpd.szczecin.pl Created by ITPOL - usługi informatyczne szczecin,

Polityka Cookies