Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyjaciół Dzieci

Dzieci są dla nas najważniejsze!
KRS 0000133561

1,5% podatku

Film promujący 1% podatku z 2021 r.
Przekaż 1,5% swojego podatku dla dzieci i rodzin wspieranych przez Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyjaciół Dzieci.
Jeśli łączą nas wspólne cele:
  • Ochrona i promocja praw dziecka;
  • Ochrona dzieci przed patologią społeczną, przemocą i złym traktowaniem;
  • Przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu;
  • Pomoc dzieciom, które są ofiarami wypadków losowych, komunikacyjnych i przestępstw;
  • Zapobieganie dziecięcej samotności;
  • Wyrównywanie szans dziecka, niezależne od sytuacji finansowej rodziny, stanu zdrowia lub zamieszkania;
  • Wspieranie rodzin w zadaniach opiekuńczo - wychowawczych;
  • Wspieranie dzieci niepełnosprawnych umysłowo i ruchowo; 
  • Organizowanie czasu wolnego dzieci, dożywiania i pomocy w nauce.

Dane Organizacji Pożytku Publicznego:
 
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny w Szczecinie
NR KONTA: 76 1240 3813 1111 0010 0419 5758
KRS 0000 133 561

 
Dziękujemy za Twój 1,5%

Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych
w ramach projektu PITax.pl dla OPP.
 

Pliki do pobrania

Plakat

Grafiki na portale społecznościowe:

Główna |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  ​​​​​​​6Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny w Szczecinie

Al. Papieża Jana Pawła II 42/U9, 70-415 Szczecin
Telefon: 91 43 45 128
Numer konta: 62 1240 3813 1111 0000 4375 6621
napisz do nas
© Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny w Szczecinie. Wykonanie: Strony internetowe Słupsk