Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyjaciół Dzieci

Dzieci są dla nas najważniejsze!
KRS 0000133561

SPWD ADHD i ZA TPD ZOR w Szczecinie

Ze względu na potrzeby rodziców oraz dalsze potrzeby wspierania dzieci i młodzieży, we wrześniu 2013 r. powstała Specjalistyczna Placówka Wsparcia Dziennego dla Dzieci i Młodzieży z ADHD, która w roku 2020 rozszerzyła swoją działalność o Zespół Aspergera (ZA). 
Rodzicu/Opiekunie skontaktuj się z naszą Placówką, aby umówić się na konsultacje metodyczno-wychowawcze z naszymi specjalistami. Podczas spotkania porozmawiamy i znajdziemy najlepsze dla Państwa i dziecka rozwiązanie.
 • Dyżurny Specjalista ADHD i ZA Sonia Świtalska tel. 725 707 101.
 • Wtorki i czwartki w godz. 18.00 - 21.00

Placówka realizuje działania:

I. Opieka i wychowanie

 • Organizowanie i prowadzenie pomocy w nauce
 • Organizacja czasu wolnego w okresie szkolnym i wolnym
 • Organizacja zabaw, zajęć sportowych oraz rozwoju zainteresowań podopiecznych
 • Dożywianiem podopiecznych

II. Praca z dzieckiem i młodzieżą z ADHD i ZA

 • Zajęcia socjoterapeutyczne
 • Zajęcia z profilaktyki uzależnień
 • Zajęcia rewalidacyjne: zajęcia terapii pedagogicznej, zajęcia terapii logopedycznej, elementy terapii integracji sensorycznej (SI)
 • Zajęcia  z terapii Pedagogiczne i Korekcyjno- Kompensacyjne
 • Trening Zastępowania Agresji (ART)
 • Zajęcia z Wczesnego Wspomagania Rozwoju (WWR)
 • Terapia EEG Biofeedback z Coachingiem
 • Trening Umiejętności Społecznych
 • Trening Umiejętności Społecznych  TUS SST
III. Praca z rodziną i wsparcie instytucjonalne
 • Wykłady psychoedukacyjne
 • Warsztaty psychoterapeutyczne
 • Konsultacje metodyczno- wychowawcze
 • Dyżur telefoniczny specjalisty ADHD i ZA
Projekt pn. Prowadzenie różnych form wsparcia dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami i całościowymi zaburzeniami rozwoju i ich rodzin
W SPWD ADHD i ZA wraz z początkiem 2022 r. ruszył również projekt pn. „Prowadzenie różnych form wsparcia dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami i całościowymi zaburzeniami rozwoju i ich rodzin” w ramach zadania publicznego - „Działalność Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych”. Projekt jest realizowany przez Zachodniopomorski Oddział Regionalny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci (ZOR TPD) i finansowany ze środków Gminy Miasta Szczecin. 

Dzięki projektowi dzieci i młodzież zostały objęte dodatkowym wsparciem skupionym na treningu i rehabilitacji społecznej oraz sensorycznej. Zajęcia z terapii mindfulness, uczą przekierowywania uwagi na to co w danym momencie czują, myślą oraz doświadczają. Natomiast zajęcia z sensoplastyki i terapii ręki intensywnie stymulują ich zmysły, wspomagając rozwijanie mózgu.

Rodzice i opiekunowie również zostali uwzględnieni w projekcie. Dla dorosłych prowadzone są zajęcia z Treningu Umiejętności Wychowawczych, polegające na nabywaniu umiejętności, które pozwolą na bezpieczne porozumiewanie się w rodzinie, oparte na poszanowaniu godności i wzajemnym szacunku, budowaniu właściwych relacji oraz umiejętnym, jasnym stawianiu wymagań i granic wobec dziecka z niepełnosprawnością.
Kadra SPWD ADHD i ZA TPD ZOR w Szczecinie:
mgr Dorota Ignaczak;
mgr Monika Górska-Matysiak;
mgr Małgorzata Błędkowska-Matias;
mgr Iwona Żmurko;
mgr Edyta Dudzińska;
mgr Leszek Piórkowski;
mgr Joanna Rysz;
mgr inż. Tamara Olszewska-Watracz;
mgr Sonia Świtalska. .
Kontakt:
ul. Pocztowa 31-33, 70-360, Szczecin
mail: adhd@tpd.szczecin.pl
tel. 725 707 101
Facebook - messenger 

PWD ZA TPD ZOR w Szczecinie

Placówka Wsparcia Dziennego dla Dzieci i Młodzieży z Zespołem Aspergera powstała w kwietniu 2021 r.  Placówka działa od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych. Jej działania są realizowane w ramach projektu W rodzinie siła. 

Projekt „W rodzinie siła” przeznaczony jest dla dzieci ze spektrum autyzmu tj. Zespół Aspergera oraz dla ich rodzin, które przezywają trudności wychowawcze. Z racji tego, iż Zespół Aspergera przyczynia się do wykluczenia społecznego dzieci i młodzieży oraz ich rodzin, dlatego udział w Projekcie może być dużym krokiem:
- zmniejszającym dystans społeczny dzieci/ młodzieży
- wspomagającym rodziny/opiekunów w pełnieniu funkcji opiekuńczo- wychowawczych

Działania bezpośrednie:
Wychowawca prowadzi zajęcia wychowawcze, plastyczne, pomaga w odrabianiu zadań domowych, organizuje gry i zabawy, które uczą współpracy w grupie, zajęcia z kultury języka i poprawności pisowni. Pedagog Rodzinny jest w bezpośrednim kontakcie z rodzinami projektowymi, realizując bieżące wsparcie specjalistyczne poprzez stały monitoring potrzeb rodzin projektowych i wdrażający pełen wachlarz zakresu pomocowego potrzebnego każdej rodzinie.

Działania wspierające: 
- Zajęcia indywidualne/ grupowe dedykowane dzieciom/ młodzieży mające na celu wsparcie psychologiczne wzbogacone elementami socjoterapii
- Indywidualne poradnictwo prawne dla rodziców/opiekunów w szczególności z obszaru prawa rodzinnego i opiekuńczego
- Indywidualne poradnictwo psychologiczne dla rodziców/ opiekunów
- Zajęcia grupowe z edukacji społeczno- finansowej „Aflatoun”
- Warsztaty/ spotkania dla rodziców/opiekunów w ramach pedagogizacji rodzin

Kadra PWD ZA TPD ZOR w Szczecinie:
Wychowawca – Wioletta Zielińska
Kierownik oraz pedagog rodzinny – Tamara Olszewska- Watracz

Kontakt:
ul. Pocztowa 31-33, 70-360, Szczecin
mail: za@tpd.szczecin.pl
tel. 537 466 992 - od pon. do pt. 8.00-16.00
Facebook - messenger 

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny w Szczecinie

Al. Papieża Jana Pawła II 42/U9, 70-415 Szczecin
Telefon: 91 43 45 128
Numer konta: 62 1240 3813 1111 0000 4375 6621
napisz do nas
© Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny w Szczecinie. Wykonanie: Strony internetowe Słupsk