Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyjaciół Dzieci

Dzieci są dla nas najważniejsze!
KRS 0000133561

Dwa Słoneczka dla zachodniopomorskich brzdąców - Żłobki w Suchaniu i Stargardzie

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

W ramach trwałości realizacji projektu “Dwa Słoneczka dla zachodniopomorskich brzdąców” od 1.09.2022 funkcjonują dwa żłobki.  Zapewniają łącznie 86 miejsc opieki. - 66 miejsc w Żłobku w Stargardzie i 20 miejsc w Żłobku w Suchaniu.

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny w Szczecinie realizuje projekt pn. Dwa "Słoneczka" dla zachodniopomorskich brzdąców współfinansowany przez Unie Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego.
  ​​​
Cel szczegółowy RPO WZ 2014-2020: Wzrost zatrudnienia oraz powrót na rynek pracy osób, którym utrudnia to sytuacja rodzinna wynikająca z opieki nad dziećmi do lat 3.

Umowa nr  RPZP.06.06.00-32-K002/19-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Numer i Nazwa Osi Priorytetowej: RPZP.06.00.00 Rynek pracy
Numer i Nazwa Działania: RPZP.06.06.00 Program zapewnienia i zwiększenia dostępu do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Typ Projektu: Tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3, w tym dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami w istniejących lub nowo tworzonych formach opieki (żłobki i kluby dziecięce oraz w ramach instytucji opiekuna dziennego)

Miejsce realizacji projektu:
Żłobek w Stargardzie - ul. Śniadeckiego 17 , 73-102 Stargard
Żłobek w Suchaniu - ul. Kardynała Augusta Hlonda 1, 73-132 Suchań

Data rozpoczęcia realizacji projektu: 01-04-2020
Data zakończenia  realizacji projektu   31-08-2022

Dowiedz się więcej o projekcie na stronie: www.mapadotacji.gov.pl

Projekt jest skierowany do osób, które chciałyby wrócić do pracy. Mogą z niego skorzystać również rodzice lub opiekunowie przebywający na urlopach macierzyńskich i wychowawczych. Wypełnione dokumenty można wysłać e-mailem: zarzad@tpd.szczecin.pl , tradycyjną pocztą lub złożyć osobiście

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny w Szczecinie,
al. Papieża Jana Pawła II 42/U9, 70-415 Szczecin
poniedziałek-piątek, od 8:00 do 16:00.
Szczegółowe informacje są także udzielane telefonicznie na nr – 91 434 51 28.


Nabór dzieci w wieku do 3 lat do Żłobków Towarzystwa Przyjaciół Dzieci

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny w Szczecinie prowadzi nabór dzieci w wieku do lat 3 do Żłobków Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w ramach projektu Dwa Słoneczka dla zachodniopomorskich brzdąców.
Opieka nad dziećmi to dla szansa dla rodziców, którzy chcą iść do pracy. Rekrutacja  przewiduje kryterium preferencji dla osób z niepełnosprawnościami.
W zakresie osiągnięcia zaplanowanej wartości docelowej wskaźnika osób niepełnosprawnych zachęcamy osoby z niepełnosprawnością do udziału w projekcie.
 
Zachęcamy do kontaktu z naszymi placówkami:
  • Żłobek ul. Śniadeckiego 17 w Stargardzie tel. 576-891-025 - Facebook
  • Żłobek  ul. Kardynała Augusta Hlonda 1 w Suchaniu tel. 535 864 217

     Zapytanie ofertowe 
Zapytanie ofertowe w drodze rozeznania rynku dotyczące doposażenia placu zabaw  pod kątem dzieci do lat 3 w żłobku w Suchaniu.
POBIERZ

Zapytanie ofertowe w drodze rozeznania rynku
dotyczące wykonania remontu - dostosowania pomieszczeń do prowadzenia żłobka w Suchaniu

POBIERZ

 
ŻŁOBEK W STARGARDZIE

Informacje w mediach z otwarcia żłobka w Stargardzie

Informacja prasowa TPD ZOR

Zapraszamy do obejrzenia relacji z tego spotkania:
Oglądaj relacje z otwarcia przedszkola w Stargardzie

O wydarzeniu możecie również przeczytać na:
Regionalny Informator Internetowy
Twoje Radio
Stargardzka.pl
GS24

ŻŁOBEK W SUCHANIU

Informacje w mediach z otwarcia żłobka w Suchaniu

Informacja prasowa TPD ZOR

O wydarzeniu możecie również przeczytać na:
Stargard Nasze Miasto
Regionalny Informator Internetowy
 

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny w Szczecinie

Al. Papieża Jana Pawła II 42/U9, 70-415 Szczecin
Telefon: 91 43 45 128
Numer konta: 62 1240 3813 1111 0000 4375 6621
napisz do nas
© Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny w Szczecinie. Wykonanie: Strony internetowe Słupsk