Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyjaciół Dzieci

Dzieci są dla nas najważniejsze!
KRS 0000133561

Dwa Słoneczka dla zachodniopomorskich brzdąców - Żłobki w Suchaniu i Stargardzie

baner_tpd06.05.2020.jpg


Już we wrześniu, 64 maluchów będzie uczęszczać do nowych, komfortowych żłobków przy ul. Śniadeckiego 17 w Stargardzie oraz przy ul. Kardynała Augusta Hlonda 1 w Suchaniu. Opieka nad dziećmi to dla szansa dla rodziców, którzy chcą iść do pracy.
 

Trwa rekrutacja do placówki!!!


Projekt współfinansowany ze środków unijnych jest skierowany przede wszystkim do osób, które chciałyby wrócić do pracy. Mogą z niego skorzystać również rodzice lub opiekunowie przebywający na urlopach macierzyńskich i wychowawczych. Rodzice zapłacą niewiele – miesięczny koszt żłobka dla jednego malucha to około 70 zł. Wypełnione dokumenty można wysłać e-mailem: zarzad@tpd.szczecin.pl , tradycyjną pocztą lub złożyć osobiście

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny w Szczecinie,
al. Papieża Jana Pawła II 42/U9, 70-415 Szczecin
poniedziałek-piątek, od 8:00 do 16:00.
Szczegółowe informacje są także udzielane telefonicznie na nr – 91 434 51 28.

Cel szczegółowy RPO WZ 2014-2020:
Wzrost zatrudnienia oraz powrót na rynek pracy osób, którym utrudnia to sytuacja rodzinna wynikająca z opieki nad dziećmi do lat 3

Typ Projektu:
Tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3, w tym dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami w istniejących lub nowo tworzonych formach opieki (żłobki i kluby dziecięce oraz w ramach instytucji opiekuna dziennego)

Data rozpoczęcia realizacji projektu: 01-04-2020
Data zakończenia realizacji projektu 31-08-2022

Miejsce realizacji projektu:
Żłobek w Stargardzie - ul.Śniadeckiego 17 , 73-102 Stargard
Żłobek w Suchaniu - ul. Kardynała Augusta Hlonda 1, 73-132 Suchań

 

Zapytanie ofertowe 

Zapytanie ofertowe w drodze rozeznania rynku

dotyczące doposażenia placu zabaw

pod kątem dzieci do lat 3 w żłobku w Suchaniu.

POBIERZ

suchan_plac_zabaw-1.jpg
suchan-1.jpg

 

Zapytanie ofertowe w drodze rozeznania rynku

dotyczące wykonania remontu - dostosowania pomieszczeń do prowadzenia  żłobka w Suchaniu

POBIERZDRUKI REKRUTACYJNE:

 
GALERIA

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny w Szczecinie

Al. Papieża Jana Pawła II 42/U9, 70-415 Szczecin
Telefon: 91 43 45 128
Numer konta: 62 1240 3813 1111 0000 4375 6621
napisz do nas
© Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny w Szczecinie. Wykonanie: Strony internetowe Słupsk