Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyjaciół Dzieci

Dzieci są dla nas najważniejsze!
KRS 0000133561

Lokalne Kluby Rodzinne

Projekt pn. „Lokalne Kluby Rodzinne” ​​​​​
Okres realizacji projektu 1.07.2024 -31.12.2026

Projekt nr FEPZ.06.22-ip.01-0013/23 zakłada wsparcie dla 70 rodzin przeżywających trudności opiekuńczo - wychowcze w 7 miejscowościach z gmin Specjalnej Strefy Włączenia w 3 powiatach województwa zachodniopomorskiego:

Powiat Stargardzki:

 • Gmina Ińsko - Ciemnik 27;

 • Gmina Dolice - Brzeziny 1C;
 • Gmina Stara Dąbrowa - Storkówko 3;

Powiat Kamieński:

 • Gmina Kamień Pomorski - Kamień Pomorski ul. Wolińska 9;
 • ​​​​​​​Gmina Wolin - Wolin ul. Kościelna 19;
 • Gmina Golczewo - Golczewo ul. Szkolna 2;

Powiat Łobeski:

 • Gmina Węgorzyno – Sielsko 20;​​​​​​​

Obszar projektu to gminy zagrożone wieloaspektowym wykluczeniem społecznym, w tym również w wymiarze dużej ilości rodzin w kryzysie i objęte pomocą społeczną.

GRUPA DOCELOWA: 70 rodzin i ich członków: 110 rodzin /opiekunów  (219 osób w tym 128 kobiet) oraz 109 dzieci (58 kobiet) w celu kompleksowego wsparcia ich potencjału. 70 rodzin do objęcia wsparciem to 109 dzieci (58 dziewczynek i 51 chłopców w tym, 4 dzieci z niepełnosprawnością 3 dziewczynki i 1 chłopiec) oraz 4 dzieci pochodzenia ukraińskiego 3 dziewczynki i 1 chłopiec) oraz 110 osób dorosłych rodziców/ opiekunów: 70 K i 40 M, w tym 4 K z niepełnosprawnością i 6 osób pochodzenia ukraińskiego 3 K i 3 M. W każdej gminie: 10 rodzin w tym w:

 • Gmina Ińsko

Gminie Ińsko 18 dzieci w tym 9 kobiet oraz 15 rodziców (10 kobiet). Projekt zakłada formy wsparcia szkoleniowo- doradcze dla kadry pracującej  z rodziną w kierunku rozwoju usług na rzecz rodziny i profilaktyki kierowania dzieci do pieczy – wsparcie potencjału 7-osobowej kadry WN w celu zabezpieczania efektywnego wsparcia w kierunku mediacji, kompetencji społ. -przygotowania trenera TUS i II stopnia, ciekawych form edukacji kompetencji społecznych. 7 os kadry wzmocni potencjał poprzez doradztwo w formie superwizji. Cel główny projektu: Poprawa potencjału 70 rodzin z dziećmi, osób  zagrożonych wykluczeniem społecznym z 7 gmin województwa zachodniopomorskiego poprzez powołanie LKR ich funkcjonowanie do 31.12. 2026 r.

WSPARCIE DLA RODZICÓW
Wsparcie Pedagoga Rodzinnego

Spotkania grup wsparcia - "Dawka wiedzy i wsparcia przy kawie ": 2 spotkania w 2024 r., 5 w 2025 oraz 5 w 2026; razem 12 spotkań

 1. Depresja u dzieci: Psycholog dziecięcy lub psychiatra: Omówienie objawów depresji u dzieci, strategii rozpoznawania i radzenia sobie z nimi, oraz dostarcz. Informacji na temat dostępnych terapii i wsparcia.
 2. Samookaleczanie u dzieci i młodzieży: Psychoterapeuta specjalizujący się w zachow. autoagresywnych: Dzielenie się informacjami, rozmowa na temat przyczyn i strategii prewenc, oraz omówienie możliwości terapeutycz.
 3. Zaburzenia jedzenia u dzieci: Dietetyk dziecięcy lub psycholog specjaliz. się w zaburzeniach jedzenia: Omówienie typów zaburzeń jedzenia u dzieci, strategii radzenia sobie z nimi, edukacja dotycząca zdrowego podejścia do jedzenia.
 4. Skuteczna komunikacja w rodzinie: Terapeuta rodzinny lub psycholog:Tradycyjne I alternatywne sposoby poprawy relacji w rodzinie:
 5. Trener umiejętności społ.: Zaprezentowanie alternatywnych sposobów wyrażania uczuć, rozwiązywania konfliktów, budow. więzi rodzinnych. Ćwicz. praktyczne w zakresie komunikacji i budowania pozyty. atmosfery w domu.

Na spotkaniach gr.wsparcia przewidziano wymianę poglądów, doświadczeń, dyskusje. Pozostałe spotk. -tematy inicjowane oddolnie przy udziale Pedagogów Rodzinnych. Pracę PR wspierać będą wychowawcy PWD W ramach LKR dostępne będą specjalis. porady indywidualne w wym. 50h na LKR: seksuolog, dietetyk, psycholog/psychoterapeuta, doradca finansowy -poprawa efektywnego zarządzania budżetem domowym, terapeuta: zakres wsparcia dopasowany do potrzeb UP  w koordynacji przez Pedagoga Rodzinnego.

Wszystkie działania będą ukierunkowane na wzmocnienie więzi i zapewnienie pozyt. wrażeń, przestrzeni do wyrażenia i pracy nad emocjami kt. mogą przyczynić się do redukcji problemów emocjonalnych, behawioralnych czł. rodzin. Wspólne działania z rodzicami dodatk. mogą być skuteczną formą profilaktyki, a przekazywanie tradycji, wartości i historii rodzinnej przyczyniają się do utrzymania spójności kulturowej i emocjonalnej w rodzinie.

ZAJĘCIA WSPÓLNE DLA CAŁYCH  RODZIN
Zaplanowane działania ukierunkowane na wzmocnienie więzi rodzinnych oraz zapewnienie przestrzeni do wyrażania i pracy nad emocjami grupy łączone (min 25 osób):

 1. Jak się bawić: propozycje zabaw ruchowych w domu i na świeżym powietrzu -tworzymy plan kreatywnego dnia w domu, propozycje gier planszowych i zabaw w domu, przepisy na masy plastyczne i inne masy sensoryczne do wykonania dom. sposobem.
 2. Historia mojej rodziny: tworzymy drzewo genealogiczne; techniką kolarzu. 3 Co dobrego w naszej kuchni: przepisy rodzinne tworzymy książkę kucharską " Rodzinne specjały- łączy nas smak.

Zorganizowane zostaną po 2 wyjazdy tematyczne dla rodzin grupa 35 osób:

 1. "Gaj Rozmaitości": (2-3 kw.2025) obszar zielony z atrakcjami dla dzieci park linowy, piknik rodzinny, gry i zabawy na świeżym powietrzu, np. frisbee, gra w piłkę, czy organizacja małego turnieju sport., podchody rodzinne.
 2. Rodzinne Obozowisko z Lasoterapią (2-3 kw.26): ośrodek zielonej edukacji, warsztaty przyrodnicze i edukacyjne ognisko z pieczeniem kiełbasek i opowieściami przy ognisku.

WSPARCIE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
Dla dzieci i młodzieży zaplanowano zaj. rozwijające ofertę PWD (gr śr. 12 os.): 1) Art terapii; 3 sesje po 3 h:

 1. Ekspresja emocji przez kolory i kształty: malowanie abstrakcyjne farbami akrylowymi, Collage Emocji: tworzenie kolażu z różnych materiałów, rysunek konturowy emocji: kontury swoich rąk i tworzenie w ich wnętrzu rysunki, kt symb. ich emocje
 2. Rzeźba i praca z materiałami: Tworzenie rzeźb z pianki, mas kt. reprezentują ważne postaci lub przedmioty z życia UP. Malarstwo na Kamieniach jako symboli trwałości i siły. Decoupage: drewniane pudełka-pudełka na złe emocje.
 3.  Budowanie bezpiecznej przestrzeni: instalacje z piasku i plasteliny/mas, tworzenie bezpiecznych miejsc, rysunek autoportretu; mocne strony i cechy. Technika Malarstwa zrzucanego. Malowanie na płótnie farbą, zrzucaną z góry. Każde zajęcia wsparte analizą i rozmową terapeutą z podsumowaniem przez terapeutę i Pedagoga Rodzinnego.

DODATKOWE ZAJĘCIA

 1. Art Terapia
 2. Bajkoterapia: Włączenie bajkoterapii, zarówno relaksacyjnej, jak i edukacyjnej, do wsparcia dzieci ze środowisk wykluczenia społecznego ma liczne uzasadnienia. Po pierwsze, terapia bajkami stwarza przyjazne środowisko, w którym dzieci mogą wyrażać emocje i myśli. Bajki relaksacyjne pomagają w redukcji stresu i napięcia, co jest szczególnie istotne dla dzieci doświadczających trudnych sytuacji.
 3. Trening uważności: oddychanie, wizualizacja oraz Body Scan, czyli skanowanie ciała w celu zwiększenia świadomości ciała. Integracja uważności w codziennym życiu praktyka uważności i Mindfull Eating
 4. TUS: rozumienie emocji i skuteczna komunikacja, forma terapii grupowej, a także indywidualnej podczas której rozwijane są kompetencje społeczno-emocjonalne dzieci. Podczas zajęć dzieci/młodzież poprzez zabawę, gry, bajki terapeutyczne uczą się wielu umiejętności, które są przydatne                                             w funkcjonowaniu w społeczeństwie, w kontaktach z drugim człowiekiem. Tematy zajęć dostosowane są do potrzeb danej grupy/osoby.

Ponadto wszyscy uczestnicy będą mieli możliwość skorzystania z poradnictwa prawnego oraz psychologicznego.

powrót

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny w Szczecinie

Al. Papieża Jana Pawła II 42/U9, 70-415 Szczecin
Telefon: 91 43 45 128
Numer konta: 62 1240 3813 1111 0000 4375 6621
napisz do nas
© Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny w Szczecinie. Wykonanie: Strony internetowe Słupsk