Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyjaciół Dzieci

Dzieci są dla nas najważniejsze!
KRS 0000133561

Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny w Szczecinie

W sierpniu 2020 r. uruchomiliśmy w naszej siedzibie Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny.

Centrum oferuje bezpłatną pomoc psychologiczną, pedagogiczną, prawną oraz mediacje dla rodzin znajdujących się w trudnościach i potrzebujących profesjonalnej pomocy. Rodziny zamieszkujące tereny Gminy Miasto Szczecin mogą skorzystać z pomocy w rozwiązaniu lub złagodzeniu efektów sytuacji kryzysowych, bądź trudnych.
 

Jeśli znajdujesz się w sytuacji, w której Ty lub Twoi bliscy potrzebują profesjonalnej pomocy, skontaktuj się z nami: 
 
Adres: ul. Alei Jana Pawła II 42/U9, 71-415 Szczecin
E-mail: zarzad@tpd.szczecin.pl
Telefon: 914 345 128, 691 474 797
 
Projekt jest współfinansowany ze środków Gminy-Miasto Szczecin.

Pomoc Psychologiczna

 
Kontakt: tel. 570 739 302; mail: psycholog@tpd.szczecin.pl

 
Małgorzata Gola-Chmielewska
Małgorzata Gola - Chmielewska - psycholog, psychoterapeuta
 

W ramach pomocy psychologicznej udzielamy wsparcie psychologiczno-terapeutyczne dla dzieci, młodzieży i rodziców zmagających się z różnymi problemami natury psychicznej potrzebujących uzyskania wsparcia, wysłuchania, zrozumienia i rozmowy w bezpiecznej atmosferze.

Małgorzata Gola-Chmielewska - psycholog, psychoterapeuta. Ukończyła studia z psychologii na Uniwersytecie Szczecińskim, oraz kursy i szkolenia związane m.in. z: terapią zaburzeń lękowych u dzieci i młodzieży, pracy terapeutycznej, komunikacji z dziećmi, jogi śmiechu, kurs języka migowego, terapii śmiechem w pracy z dziećmi. Aktualnie jest psychoterapeutą w trakcie szkolenia w Polskim Towarzystwie Psychologii Procesu oraz w trakcie specjalizacji z psychoterapii dzieci i młodzieży w CBT EDU akredytowanej przez CMKP.

Agnieszka Gruzińska - psycholog. Ukończyła studia psychologiczne na Uniwersytecie Szczecińskim. Pierwsze doświadczenia zdobywała  jako wolontariuszka w projekcie przeciwdziałania uzależnieniom od substancji psychoaktywnych. Ukończyła trzy stopnie kursu języka migowego. Aktualnie pełni także rolę w Środowiskowym Ognisku Wychowawczym TPD w Szczecinie przy ul. Światowida 93

Anna Mżygłód - psycholog. Ukończyła studia psychologiczne na Uniwersytecie Szczecińskim.  

Poradnictwo Rodzinne

Magdalena Wilk
Magdalena Wilk - pedagog, mediator

W poradnictwie rodzinnym udzielamy wsparcie pedagogiczne dla dzieci i rodziny. Interweniujemy w łamanie praw dziecka w szkołach, placówkach czy też w rodzinie. Prowadzimy mediacje rodzinne, które pozwalają na uniknięcie długotrwałych i często niszczących emocjonalnie dróg sądowych. Mediacje pomagają rozwiązanie konfliktów i poprzez kompromis wypracowujemy wspólne stanowisko dla obu stron.

Magdalena Wilk - pedagog, mediator.  Ukończyła studia licencjackie z pedagogiki opiekuńczej z resocjalizacją, studia magisterskie z pedagogiki ogólnej oraz kursy m.in. mediatora i pedagoga rodzinnego. Od 16 lat pełni funkcje rodzinnego kuratora społecznego oraz od 05.2021 pracuje jako Rzecznik Praw Dziecka ZOR TPD.


Porady Prawne

Michał Pomianowski - Prawnik

W ramach wsparcia prawnego udzielamy ustne porady zakresu prawa rodzinnego, cywilnego i karnego. Pomagamy w pisaniu pism procesowych i administracyjnych (inicjujemy sprawy sądowe i urzędowe). Udzielamy informacji o możliwości uzyskania pomocy w innych instytucjach, czy też w jednostkach specjalistycznych.

Michał Pomianowski - prawnik specjalizujący się w prawie cywilnym, administracyjnym. Ukończył studia wyższe na Uniwersytecie Szczecińskim. Jako Radca Prawny posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu poradnictwa prawnego dla osób zagrożonych wykluczeniem.

Asystent psychologa w centrum

Sprawozdanie z działalności Rzecznika Praw Dziecka TPD oraz Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny 2022


Pomoc Obywatelom Ukrainy
Допомога громадянам України

Tsvitsynska Yevheniia - Asystent pedagoga rodzinnego
Цвіцинська Євгенія - Помічник сімейного вихователя
Anna Pedan - Koordynator ds. pomocy Ukrainie 
tel. 537 440 860
W ramach projektu „Pomoc Obywatelom Ukrainy” udzielamy wsparcie bezpośrednie i telefoniczne dla obywateli Ukrainy przebywających obecnie w województwie Zachodniopomorskim. Pomagamy uzyskać informacje potrzebne do rozpoczęcia życia w naszym regionie oraz oferujemy wsparcie zachodniopomorskiego TPD w postaci: prawnika, pedagoga i psychologa.  Pomoc udzielana jest w języku ukraińskim.

Zadanie publiczne pt. „Pomoc obywatelom Ukrainy” jest finansowany ze środków finansowych Funduszu Pomocy, otrzymanych od Wojewody Zachodniopomorskiego na zabezpieczenie pomocy obywatelom Ukrainy poszkodowanym w wyniku konfliktu zbrojnego na terytorium tego państwa.
---
В рамках проекту «Допомога громадянам України» ми надаємо пряму та телефонну підтримку громадянам України, які зараз проживають у Західнопоморському воєводстві. Ми допомагаємо отримати інформацію, необхідну для того, щоб почати жити в нашому регіоні, і пропонуємо підтримку від West Pomeranian TPD у вигляді: юриста, педагога та психолога. Допомога надається українською мовою.

Громадське завдання «Допомога громадянам України» фінансується за рахунок коштів Фонду сприяння, отриманих від Західнопоморського воєводи, для надання допомоги громадянам України, які постраждали внаслідок збройного конфлікту на території цієї держави.

Anna Pedan - W kierunku pedagogicznym pracuje od 15 lat. Posiada doświadczenie w pracy z dziećmi od żłobka do zerówki na stanowiskach pedagoga, lektora języków obcych, choreografa oraz instruktora wychowania fizycznego. Ukończyła studia na kierunku pedagogiki i psychologii przedszkolnej oraz wychowawcy dzieci w wieku przedszkolnym, nauczyciel języka angielskiego.


Więcej informacji o oferowanych przez nas formach wsparcia możesz znaleźć na:
Pomoc Ukrainie
-
Ви можете знайти більше інформації про форму підтримки, яку ми пропонуємо, за адресою:
Допомога Україні

Relacja z otwarcia Centrum

Radio Szczecin

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny w Szczecinie

Al. Papieża Jana Pawła II 42/U9, 70-415 Szczecin
Telefon: 91 43 45 128
Numer konta: 62 1240 3813 1111 0000 4375 6621
napisz do nas
© Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny w Szczecinie. Wykonanie: Strony internetowe Słupsk