Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyjaciół Dzieci

Dzieci są dla nas najważniejsze!
KRS 0000133561

W kręgu rodziny


Projekt „W kręgu rodziny” jest współfinansowany przez Unie Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt będzie prowadzony w okresie od 01.06.2022 r. do 31.10.2023 r. na terenie 5 powiatów województwa zachodniopomorskiego: stargardzki, kamieński, gryficki, pyrzycki oraz choszczeński.

Głównym celem projektu jest poprawa pełnienia ról opiekuńczo-wychowawczych i funkcjonowania gospodarstw domowych 60 rodzin ubogich i/lub zagrożonych wykluczeniem społecznym przeżywających trudności w sprawowaniu opieki nad dziećmi. Wsparcie jest ukierunkowane na ograniczenie umieszczania dzieci w pieczy zastępczej i zwiększenie powrotu dzieci z pieczy zastępczej do rodzin biologicznych. Projekt zakłada kompleksową i indywidualną formę wsparcia rodzin w ramach 6 Placówek Wsparcia Dziennego TPD.

Zadania realizowane w projekcie: wsparcie rodzin przez Pedagoga Rodzinnego, pełniącego rolę wsparcia prewencyjnego i doradztwa poradniczego wobec zagrożenia umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej oraz w ramach wsparcia powrotu dzieci z pieczy do domu.

Formy dodatkowego wsparcia rodziny: praca z rodziną poprzez pedagogizację rodziców oraz poradnictwo rodzinne, jak również zajęcia socjoterapii, edukacji społeczno-finansowych podnoszących kluczowe kompetencje, dzięki powstaniu 6 Placówek Wsparcia Dziennego TPD: na terenie wiejskim w powiecie: stargardzkim, kamieńskim, gryfickim, pyrzyckim, choszczeńskim.


Placówki powstałe w ramach projektu

  • Powiat pyrzycki, gmina Przelewice: Przelewice 53
  • Powiat stargardzki, gmina Ińsko: Linówko 25
  • Powiat choszczeński, gmina Recz: Recz, Sulibórz
  • Powiat kamieński, gmina Wolin: Wolin, Ładzin 19
  • Powiat kamieński, gmina Świerzno: Świerzno, Sportowa 4
  • Powiat gryficki, gmina Rewal: Pogorzelica 72-350, Leśna 5

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny w Szczecinie

Al. Papieża Jana Pawła II 42/U9, 70-415 Szczecin
Telefon: 91 43 45 128
Numer konta: 62 1240 3813 1111 0000 4375 6621
napisz do nas
© Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny w Szczecinie. Wykonanie: Strony internetowe Słupsk