Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyjaciół Dzieci

Dzieci są dla nas najważniejsze!
KRS 0000133561

Koło Pomocy Dzieciom z ADHD i ZA TPD w Szczecinie


W lutym 2004 r. w Szczecinie powstało Koło Pomocy Dzieciom z Nadpobudliwością Psychoruchową- ADHD. Koło samopomocowe działa przy Zachodniopomorskim Oddziale Regionalnym Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Szczecinie. Głównym celem i zarazem misją koła jest pomoc dzieciom z ADHD i ich rodzinom, wsparcie oraz walka o ich prawa w społeczeństwie.

Rok 2020 to rozszerzenie profilu działań Koła o dzieci i młodzież z Zespołem Aspergera (ZA) oraz ich rodzin.
Koło Pomocy Dzieciom z ADHD i ZA Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Szczecinie jest inicjatywą społeczną skupiającą się na pomocy dzieciom z ADHD i ZA oraz ich rodzicom. Jednym z celów Koła jest zwiększenie poziomu wiedzy i uwrażliwienie społeczeństwa na tematykę ADHD i ZA poprzez:
  • Grupę Wsparcia Rodziców
  • Szkolenia i pogadanki tematyczne
  • Zajęcia warsztatowe
  • Wycieczki i zabawy rodzinne
  • Projekty integracyjne
  • Wydarzenia medialne
  • Konferencje
  • Imprezy plenerowe
Ponadto prowadzimy grupy wsparcia dla rodziców "ADEHADOWNIA Kuźnia Pomysłów" oraz poradnictwo rodzinne i indywidualne.

Wywiad: Poranek z Psychologiem - Diagnoza w kierunku ADHD i Zespołu AspergeraZarząd Koła Pomocy Dzieciom z ADHD i ZA TPD w Szczecinie:
Olszewska-Watracz Tamara - Przewodnicząca Koła
Rysz Joanna - Wiceprzewodnicząca Koła
Ignaczak Dorota - Sekretarz Koła
Durczyńska Agnieszka - Skarbnik Koła
Weyna Małgorzata - Członek Koła
Ignaczak Wojciech - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Szamocka- Nowak Agnieszka - Sekretarz Komisji
Ogbe Sara - Członek Komisji Rewizyjnej

Kopia Kopia I got you something for Christmas!.png

Kontakt:
ul. Pocztowa 31-33, 70-360, Szczecin
mail: adhd@tpd.szczecin.pl
Facebook - messenger 

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny w Szczecinie

Al. Papieża Jana Pawła II 42/U9, 70-415 Szczecin
Telefon: 91 43 45 128
Numer konta: 62 1240 3813 1111 0000 4375 6621
napisz do nas
© Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny w Szczecinie. Wykonanie: Strony internetowe Słupsk