Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyjaciół Dzieci

Dzieci są dla nas najważniejsze!
KRS 0000133561

Koło Pomocy Dzieciom z ADHD i ZA TPD w Szczecinie

W lutym 2004 r. w Szczecinie powstało Koło Pomocy Dzieciom z Nadpobudliwością Psychoruchową- ADHD. Koło samopomocowe działa przy Zachodniopomorskim Oddziale Regionalnym Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Szczecinie. Głównym celem i zarazem misją koła jest pomoc dzieciom z ADHD i ich rodzinom, wsparcie oraz walka o ich prawa w społeczeństwie.

Rok 2020 to rozszerzenie profilu działań Koła o dzieci i młodzież z Zespołem Aspergera (ZA) oraz ich rodzin.
Koło Pomocy Dzieciom z ADHD i ZA Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Szczecinie jest inicjatywą społeczną skupiającą się na pomocy dzieciom z ADHD i ZA oraz ich rodzicom. Jednym z celów Koła jest zwiększenie poziomu wiedzy i uwrażliwienie społeczeństwa na tematykę ADHD i ZA poprzez:
  • Seminaria, konferencje i warsztaty dla nauczycieli, pedagogów i psychologów;
  • Szkolenia warsztatowe dla rodziców;
  • Spotkania informacyjne dla szkół, przedszkoli i placówek oświatowych;
  • Warsztaty zajęciowe dla dzieci, młodzieży i ich rodzin.
Ponadto prowadzimy grupy wsparcia dla rodziców "ADEHADOWNIA Kuźnia Pomysłów" oraz poradnictwo rodzinne i indywidualne.

Wywiad: Poranek z Psychologiem - Diagnoza w kierunku ADHD i Zespołu Aspergera


Zarząd Koła Pomocy Dzieciom z ADHD i ZA TPD w Szczecin:
Olszewska-Watracz Tamara - Przewodnicząca Koła
Ignaczak Dorota - Sekretarz Koła
Durczyńska Agnieszka - Skarbnik Koła
Ignaczak Wojciech - Członek Koła
Rysz Joanna - Członek Koła
Zielińska Wioletta - Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
Sobczak Gabriela - Sekretarz Komisji
Kościńska Elżbieta - Członek Komisji

Kontakt:
ul. Pocztowa 31-33, 70-360, Szczecin
mail: adhd@tpd.szczecin.pl
Facebook - messenger 

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny w Szczecinie

Al. Papieża Jana Pawła II 42/U9, 70-415 Szczecin
Telefon: 91 43 45 128
Numer konta: 62 1240 3813 1111 0000 4375 6621
napisz do nas
© Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny w Szczecinie. Wykonanie: Strony internetowe Słupsk