Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyjaciół Dzieci

Dzieci są dla nas najważniejsze!
KRS 0000133561

Polityka RODO

Obowiązek informacyjny

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Zachodniopomorski Oddział Regionalny w Szczecinie; Al. Papieża Jana Pawła II 42/U9, 70-415 Szczecin (zwane dalej „Towarzystwo”);
  2. Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych – zarzad@tpd.szczecin.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usług związanych” na podstawie art. 6 ust 1 RODO;
  4. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych może być firma informatyczna realizującą usługi dla „Towarzystwa” – jedynie w zakresie wglądu do danych w sytuacjach wymagających serwisu baz danych lub sprzętu, lub inny podmiot wskazany w przepisach prawa
  5. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane przez okres nie dłuższy niż wskazuje na to realizacja wynikających z Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 poz. 217 ze zm.) celów archiwizacji;
  6. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia tych danych do innego Administratora Danych;
  7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
  8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak podania danych może skutkować brakiem możliwości realizacji umowy.

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny w Szczecinie

Al. Papieża Jana Pawła II 42/U9, 70-415 Szczecin
Telefon: 91 43 45 128
Numer konta: 62 1240 3813 1111 0000 4375 6621
napisz do nas
© Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny w Szczecinie. Wykonanie: Strony internetowe Słupsk