Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyjaciół Dzieci

Dzieci są dla nas najważniejsze!
KRS 0000133561

Zachodniopomorski Ośrodek Edukacyjno-Szkoleniowy TPD

Zachodniopomorski Ośrodek Edukacyjno - Szkoleniowy TPD w Szczecinie
Al. Papieża Jana Pawła II 42/U9 70-415 Szczecin

tel. 091/434 51 28
e - mail: zarzad@tpd.szczecin.pl

Organizujemy:

 • Seminaria, konferencje i warsztaty dla nauczycieli, pedagogów i psychologów
 • Szkolenia warsztatowe dla rodziców
 • Spotkania informacyjne dla szkół, przedszkoli i placówek oświatowych
 • Coaching dla rodziców, opiekunów dzieci
 • Coaching dla nauczycieli
 • Mediacje w konfliktach rodzinnych i szkolnych
 • Wydarzenia medialne i imprezy plenerowe
 
KADRA SZKOLENIOWA
 

mgr inż. Tamara Olszewska

absolwentka Akademii Humanistyczno – Ekonomicznej w Łodzi, magister pedagogiki, psychopedagog. Trener i szkoleniowiec w Specjalistycznej Placówce Wsparcia Dziennego Dla Dzieci i Młodzieży  z ADHD, TPD ZOR (realizuje zajęcia psychoedukacyjne dla rodziców i opiekunów dzieci z ADHD nt. „Metodyka pracy rodziców z dziećmi z ADHD).

Ukończyła szkolenia i warsztaty edukacyjne dla psychologów i pedagogów na temat ADHD i Zaburzeń Zachowania:

 • Rozpoznanie i leczenie ADHD- warsztaty psychoedukacyjne dla rodziców – rok 2005, Warszawa;
 • Diagnoza Zespołu Nadpobudliwości Psychoruchowej ADHD – rok 2006, Warszawa;
 • Trójetapowy Program „Dziecko i Świat Za Pan Brat” – rok 2011, Szczecin;
 • Zróżnicowane formy pomocy i wsparcia środowiskowego z zastosowaniem strategii poznawczo- behawioralnych – rok 2011, Połczyn Zdrój;
 • Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej w świetle nowego rozporządzenia – rok 2011, Szczecin;

Ponadto ukończyła proces szkoleniowy:

 • Skuteczny Trener Coach w Teichert & Partners - rok 2011, Szczecin;
 • Trening Rozwoju Osobistego w Teichert & Partners -  rok 2012, Szczecin;
 • Szkolenie Akademii Umiejętności „Akcja Akacja” dla kobiet aktywnie działających na rzecz społeczeństwa obywatelskiego  - rok 2006 i 2007, Warszawa;
 • Kurs instruktażowy dla Kierowników Wypoczynków Dla Dzieci i Młodzieży – rok 2013, Szczecin.

Od lutego 2004 r Przewodnicząca Koła Pomocy Dzieciom z ADHD, Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, Zachodniopomorski Oddział Regionalny;

Od stycznia 2013 r Kierownik Specjalistycznej Placówki Wsparcia Dziennego Dla Dzieci i Młodzieży Z ADHD, Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, Zachodniopomorski Oddział Regionalny;

W roku 2007 otrzymała za pracę społeczną dla dobra dzieci odznakę „Przyjaciel Dziecka”;

W roku 2012 została odznaczona za działalność społeczną  Brązowym Krzyżem Zasługi Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

- Praca z ludźmi w procesie szkoleniowym to moja pasja. Dzielę się z odbiorcami nie tylko wiedzą, ale też bogatym doświadczeniem, zaś od nich samych otrzymuję informację zwrotną w postaci bogatego bagażu doświadczeń życiowych i zawodowych oraz dawkę energii, która ładuje moje akumulatory. Wyznaję zasadę, że tylko chcieć to za mało. Trzeba chcieć, aby nam się chciało. Wówczas każde szkolenie, bądź cykl szkoleń, zainicjuje w naszym życiu proces zmiany. Stawiam na rozwój każdego adepta moich szkoleń.


mgr Joanna Rysz
 
Ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie Szczecińskim na Wydziale Ekonomiki i Usług o specjalności Zarządzanie Przedsiębiorstwami oraz studia podyplomowe na Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu na Wydziale Ekonomicznym w o specjalności  Coaching - metody i praktyka.​​​​​​​

Forma  coachingu, jaką wykorzystuję w pracy z osobami dorosłymi, jak również z młodzieżą zwiększa skuteczność zmian wprowadzanych przez nich w życiu.  Jestem zaangażowana w pracę z osobami dążącymi do uzyskania lepszych rezultatów swoich działań, poszukujących nowej drogi życiowej czy też stojących przed dylematem podjęcia trudnych decyzji. Pracując z opiekunami i rodzicami dzieci z ADHD prowadzę zajęcia grupowego i indywidualnego coachingu podczas, których osoby odkrywają w sobie zasoby wewnętrzne do wykorzystania zarówno w wychowaniu dzieci, jak i polepszeniu relacji z otoczeniem swoim  i dziecka. Towarzyszenie  ludziom  w rozwoju osobistym inspiruje mnie do ciągłego podnoszenia swoich kwalifikacji.

Moje życiowe motto to: ”Przyszłość zaczyna się dziś, więc nie marnuj czasu i wybierz odpowiednią drogę w swoim życiu. ”

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny w Szczecinie

Al. Papieża Jana Pawła II 42/U9, 70-415 Szczecin
Telefon: 91 43 45 128
Numer konta: 62 1240 3813 1111 0000 4375 6621
napisz do nas
© Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny w Szczecinie. Wykonanie: Strony internetowe Słupsk