Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyjaciół Dzieci

Dzieci są dla nas najważniejsze!
KRS 0000133561

Pomoc Obywatelom Ukrainy


Koordynator ds. pomocy Ukrainie
 
Anna Pedan
tel. 537 440 860


Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyjaciół Dzieci już od pierwszego dnia brutalnego ataku na Ukrainie zaangażowało się w pomoc dzieciom oraz ich rodzinom przebywającym w Polsce.

Od 24.02.2022 r. w momencie napaści na wolny kraj - na Ukrainę - naszą pierwszą decyzją było zniesienie opłat w przedszkolach dla rodzin z Ukrainy, które przebywają w naszym województwie od kilku miesięcy, czy też lat. Kolejnym działaniem było zabezpieczenie uchodźców, którzy schronienia przed wojną szukają w naszym województwie.

Postanowiliśmy otoczyć je troskliwą opieką i wsparciem profesjonalnej kadry składającej się z psychologów, pedagogów, wychowawców, którzy od lat działają w naszej organizacji. Do pomocy zgłosiło się również wielu wolontariuszy z polski, jak również z Ukrainy. 
---
З першого дня жорстокого нападу в Україні Західнопоморське товариство друзів дітей залучилося до допомоги дітям та їхнім родинам у Польщі.

З 24 лютого 2022 року, під час нападу на вільну країну – Україну – нашим першим рішенням було скасування плати в садочках для родин з України, навіть для тих,що перебувають у нашому воєводстві кілька місяців чи років. Ще однією акцією було забезпечення біженців, які шукають притулку від війни в нашому воєводстві, - речами першої необхідності.

Ми вирішили оточити їх турботою та підтримкою професійного персоналу, який складається з психологів, вихователів та вчителів, які роками працюють у нашій організації. Також зголосились допомогти багато волонтерів з Польщі та України.

Dnia 31.07.2023 r. w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim ze Zbigniewem Boguckim - Wojewodą Zachodniopomorskim podpisaliśmy umowę, na sfinansowanie działań zadania publicznego "Pomoc obywatelom Ukrainy" do końca 2023 roku.

"Nasze wsparcie obejmuje najbardziej potrzebujące dzieci i rodziny z Ukrainy. Nie wpływa to negatywnie na nasze dotychczasowe wysiłki na rzecz polskich dzieci, lecz umożliwia nam poszerzenie naszych działań w pomocy dzieciom bez względu na pochodzenie." - Zygmunt Pyszkowski, Prezes Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny Szczecin.

Głównym celem zadania będzie kontynuacja zapewnienia pomocy obywatelom Ukrainy poprzez zapewnienie:
  •  opieki dla matek i dzieci,
  •  poradnictwo prawne, psychologiczne i w zakresie radzenia sobie ze stresem i kryzysami,
  •  działania informacyjne,
  •  grupy wsparcia.
Działania będą prowadzone w:
41 1240 3813 1111 0000 4560 0290

Raporty do pobrania

Konsultacje udzielone w Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny TPD oraz w punkcie opieki działającym w Centrum Pomocy "Szczecin Ukrainie"  w Szczecinie - Pomoc realizowana w okresie 07.-12.22 r.

Raport z działań Zachodniopomorskiego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci dla Obywateli Ukrainy

Broszura "Działalność na rzecz społeczności ukraińskiej"


Punkt informacyjny

Od poniedziałku 09.01.23 r. punkt informacyjny dla uchodźców z Ukrainy działający na dworcu PKP Szczecin Główny jest prowadzony przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny.

Punkt działa 7 dni w tygodniu od 7:30-15:30. Na miejscu można spotkać się z ukraińskimi konsultantkami współpracującymi z TPD od początku ataku na Ukrainę. Punkt jest komplementarnym uzupełnieniem działań Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w województwie zachodniopomorskim. Dzięki naszej sieci placówek wsparcia dziennego, przedszkoli, żłobków punktów opieki oraz specjalistów (pedagogów, psychologów, prawników i społecznej rzecznik praw dziecka) dostępnych w całym województwie będziemy mogli kompleksowo otaczać wsparciem osoby docierające na Pomorze Zachodnie.

- Prowadzenie tego punktu nie będzie dla TPD czymś nowym. Takie konsultacje w ostatnich miesiącach odbywały się w naszej siedzibie głównej przy al. Jana Pawła II. Prowadziliśmy konsultacje dotyczące spraw bytowych, takich jak znalezienie mieszkania czy pracy, ale organizowaliśmy również grupy wsparcia, na które zapraszaliśmy np. lekarzy, którzy przybliżali tematy działania systemu opieki zdrowotnej, szczepień czy odmiennej dostępności leków. Od czerwca podjęliśmy ponad 1200 spraw obywateli Ukrainy. Kontynuujemy tę działalność nadal w naszym Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny TPD a dodatkowo teraz na dworcu. Prezes Zachodniopomorskiego TPD Zygmunt Pyszkowski

- Robimy dużo, ale doskonale zdajemy sobie sprawę, że w naszym regionie realizowane są inne projekty i inicjatywy wspierające rodziny z Ukrainy. Od lat siłą naszej organizacji jest to, że jesteśmy otwarci na współpracę z instytucjami pomocowymi, samorządami, fundacjami i stowarzyszeniami, oraz z każdym, kto chce pomagać. Jeśli robicie coś dla rodzin z Ukrainydajcie nam o tym znać! Podrzućcie ulotki na punkt informacyjny na dworcu. Działając razem, działamy po prostu skuteczniej. Angelika Muchowska, Rzecznik prasowy Zachodniopomorskiego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.

Punkty opieki nad dzieckiem

  • Punkt opieki nad dzieckiem w Centrum Pomocy „Szczecin Ukrainie” przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 4
W kolejnym kroku zaangażowaliśmy się również w stworzenie miejsca dla dzieci przy Centrum Pomocy “Szczecin Ukrainie”. Większość osób przybywających do Centrum to matki z dziećmi, które potrzebują uzyskać kompleksowe i aktualne informacje, a także wsparcie doradcze w zakresie: procedur i spraw urzędowych, usług społecznych, formalności związanych z rynkiem pracy, edukacji, ochrony zdrowia. Tutaj również podjęliśmy się prowadzenia punktu opieki, w którym dzieci mogą miło spędzić czas, w trakcie kiedy ich mamy lub opiekunowie zajmują się sprawami związanymi z przybyciem do Szczecina. Takie sprawy potrafią czasami zając nawet kilka godzin, w związku z czym istnienie takiego punktu opieki jest niezbędne.
 
Projekt „UKRAINA BLIŻEJ NAS” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.
Punkt doraźnej Opieki nad dzieckiem funkcjonuje od 01.01.2023 do 31.10.2023 w ramach zadania zleconego przez Gminę -Miasto Szczecin w ramach projektu
UKRAINA BLIŻEJ NAS” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.
  • Punkt opieki dla ukraińskich dzieci w Placówce Wsparcia Dziennego w Stargardzie przy ul. Marii Konopnickiej 1
Nasza Placówka Wsparcia Dziennego w Stargardzie oficjalnie funkcjonuje w godzinach popołudniowych, podczas których przychodzą do placówki nas podopieczni. Natomiast przed południem placówka jest pusta. Dlatego też wpadliśmy na pomysł, aby wspomóc w tym czasie rodziców ukraińskich dzieci. Stworzyliśmy w tym celu punktu opieki działający od 8.00 do 15.00. W tym czasie rodzice mogą poświęcić swój czas na zajęcie się formalnościami lub poszukiwaniem pracy, co jest niezwykle ważne, ponieważ szybkie usamodzielnienie się i integracja w nowym społeczeństwie, zabezpieczy ich dalszy byt i poprawi sytuację przebywających w Polsce dzieci.

Przedszkola oraz Placówki Wsparcia Dziennego

Dzieci są dla nas najważniejsze, niezależnie od tego skąd pochodzą, dlatego decyzją Zarządu Zachodniopomorskiego Oddziału Regionalnego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, wszystkie dzieci obywateli Ukrainy uczęszczające do naszych przedszkoli zostały zwolnione z wszelkich opłat przedszkolnych.

Aktualnie do naszych placówek zapisało się już 210 dzieci z Ukrainy. 150 w Placówkach Wsparcia Dziennego oraz 60 w Przedszkolach.

Zakończone działania

Punkt opieki dla dzieci do 26.08.22 r.

Elastyczność, pomysłowość i szybka reakcja na prośby zgłaszane przez rodziców, do tego doskonałe wykorzystanie potencjału naszej kadry i placówek. W taki właśnie sposób od wielu lat realizujemy projekty finansowane ze środków unijnych, rządowych, czy samorządowych. Czujemy ogromną odpowiedzialność za powierzane mam środki finansowe i ich słuszne wykorzystanie. To ważne, aby były realizowane zadania realnie potrzebne. Kiedy otrzymaliśmy zgłoszenie o potrzebie stworzenia całodziennego punktu dla dzieci z Ukrainy w wieku przedszkolnym, ponieważ ich mamy, nie mogą wziąć urlopu w nowej pracy, kiedy przedszkola publiczne mają przerwę wakacyjną, zadziałaliśmy błyskawicznie!

Miejsce - nasze przedszkole przy ulicy Ziemowita 6 w Szczecinie, które do 26 sierpnia stałoby puste, ponieważ ma wakacyjną przerwę.
Kadra - nasza wspaniała i doświadczona kadra Ola i Anastazia, wspierana przez zatrudnionych w projekcie "Pomoc obywatelom Ukrainy" wychowawców z Ukrainy Olene i Yevheniie. Motywacja do działania doskonale łączy się z wiedzą i doświadczeniem naszych pedagogów.

Punkt wygospodarowany ze środków uzyskanych w ramach projektu "Pomoc obywatelom Ukrainy" finansowanego przez Zbigniew Bogucki - Wojewoda Zachodniopomorski

Więcej informacji na temat punktu udziela:
​​​​​​​Yevheniia, zapisy: 576 899 891
Koordynator projektu, Angelika Muchowska 515 755 588

Kurs języka polskiego / Курс польської мови

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny w Szczecinie rozpoczęło realizacje zadania publicznego pn. Kurs języka polskiego. Od 17.10. do 30.11.2022 r. będziemy prowadzić zajęcia z nauki j. polskiego dla dzieci w wieku przedszkolnym 3-6 lat. Lekcje będą odbywać się w Centrum Pomocy “Szczecin Ukrainie” w Szczecinie na ul. Marii Skłodowskiej-Curie 4.

Zapisy na kus pod numerem: +48 537 440 860

Товариство друзів дітей Західнопоморського регіонального відділення в Щецині розпочало реалізацію громадського завдання під назвою Курс польської мови. З 17.10. До 30.11.2022 проводимо уроки польської мови для дітей дошкільного віку 3-6 років. Заняття проходитимуть у Центрі допомоги «Щецин Україна» у Щецині за адресою вул. Марія Склодовська-Кюрі 4.

Реєстрація на курс за номером: +48 537 440 860


Zadanie będzie polegało na zorganizowaniu i przeprowadzeniu kursu języka polskiego jako języka obcego dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat - będących uczestnikami projektu „UKRAINA BLIŻEJ NAS” nr RPZP.07.06.00-32-P015/22 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Program kursu językowego w ramach realizowanego zadania został zaplanowany zgodnie z kategorią wiekową -dzieci w wieku przedszkolnym (dzieci w wieku 3-6 lat). Liczba grupy dzieci jest ograniczona i nie może przekroczyć 12 dzieci w grupie.

Celem realizacji zadania publicznego jest nauka języka polskiego jako języka obcego dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat będących uczestnikami projektu „UKRAINA BLIŻEJ NAS” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Zadanie zgodne ze Strategią Rozwoju Szczecina 2025 i pozostaje w zgodzie z celem strategicznym Szczecin-miasto wysokiej jakości życia. Cel operacyjny I.3.: wspieranie rozwoju efektywnych usług społecznych.


Akcja „Poczta od Serca. Polskie Dzieci Ukrainie.”

4 marca ruszyliśmy z akcją “Poczta od serca. Polskie dzieci Ukrainie.”, której celem było zachęcenie polskich dzieci do stworzenia rysunków, laurek i listów dla przybywających do Szczecina i regionu zagranicznych gości. Sytuacja na Ukrainie dotyka również najmłodszych obywateli naszego kraju, którzy również chętnie włączają się w różne akcje czy inicjatywy wspierające uchodźców. My również postanowiliśmy stworzyć przestrzeń dla młodych artystów, aby w tych trudnych chwilach mogli wesprzeć swoich rówieśników z Ukrainy.  

Prace dzieci, które trafią do skrzynki pocztowej znajdującej się na dworcu, zostają przekazanie przybywającym z Ukrainy dzieciom, które znajdują schronienie w punktach recepcyjnych w naszym regionie.

Część kartek została również wykorzystana do ozdobienia pomieszczeń dla matki i dziecka oraz punktu opieki na dworcu PKP. Można śmiało powiedzieć, że to właśnie polskie dzieci pomogły nam zamienić surowe, zimne wnętrza dworca, w kolorową i barwną przystań. 

Akcja spotkała się z dużym odzewem zwłaszcza wśród szkół, przedszkoli i innych placówek. Prace były nadsyłane również tradycyjną pocztą z innych miejscowości m.in. z Suchania, Pyrzyc i Polic. Do tej pory udało się nam rozwieść ok. 500 laurek.

Współpraca z Our World Explorers Club

4 kwietnia odbyło się oficjalne spotkanie zarządu Zachodniopomorskiego Oddziału Regionalnego TPD oraz naszej Rzeczniczki prasowej Angeliki Muchowskiej  z jedną z autorek książki “Vicky na Patti Explore the World”. Nasze spotkanie dotyczyło nadchodzącej współpracy, której finałem będzie wsparcie rodzin przyjeżdżających do Polski z Ukrainy. 

Autorki książki - Beata DeSantis oraz Katarzyna Openchowska przekażą znaczną część dochodów uzyskaną ze sprzedaży książek na wsparcie naszych działań w tym zakresie.

Książka jest częścią programu edukacyjnego do nauki j. angielskiego, który powstał przy ścisłej współpracy z Parkami Narodowych i innymi instytucjami zlokalizowanymi w Stanach Zjednoczonych. Główna część książki jest zilustrowana akwarelami w formie komiksu. Przedstawia ona przygody Vicky i Patti, których życie wywraca się do góry nogami po znalezieniu magicznej mapy. W podręczniku znajdują się również naklejki wielokrotnego użytku, które uczniowie używają w części ćwiczeniowej podręcznika. 

Fundusze zebrane ze sprzedaży książek, będą przekazane na wsparcie naszych obecnych działań i inicjatyw związanych z przybywającymi z Ukrainy dziećmi. Zachęcamy do zakupu publikacji. Więcej informacji uzyskacie pod adresem www.ourworldexplorersclub.pl

Podziękowania od Zachodniopomorskiego Wojewody

Wiele rzeczy nie miałoby stanu istnienia bez wolontariuszy, świadomy jest tego Zachodniopomorski Wojewoda, Zbigniew Bogucki, który w dniu 11.03.22 r. złożył naszym wolontariuszom oficjalne podziękowania.
Na dworcu, krótko po wybuchu wojny, pomocy potrzebowało dziennie nawet 60. dzieci i każdego dnia, od rana do późnej nocy, udzielało jej 57. wolontariuszy, dyżurujących na przemienię w Punkcie. Dzięki nim ponad 1500 dzieci mogło odnaleźć spokój, zabawę, dobre słowo czy nawet chwilę ciszy dla siebie i swoich bliskich. 

- Stoi mi przed oczami jeden chłopczyk. W jego oczach przeczytałam całe emocje, które on przeżył. Jak zabrano z domu, jak on jechał kilka dni, jak on tutaj przyjechał. W jego oczach było: dlaczego, co ja tutaj robię, dlaczego jadę gdzieś z rodzicami, dlaczego nie jestem w swoim domu. Ten chłopczyk będzie stał przed moimi oczami bardzo długo - mówiła Valentyna Lypko, wolontariuszka TPD.

Wolontariusze poświęcali i dalej poświęcają swój czas, odstawiając często prywatne sprawy na bok po to aby być w tym miejscu, z dziećmi i ich mamami, aby być dla nich i wysłuchać ich zmartwień i historii. To oni są sercem punktu, w którym dzieci są i czują się bezpieczne. 

- Jest takie powiedzenie, że w czasie wojny źli ludzie stają się jeszcze gorsi, ale dobrzy ludzie stają się jeszcze lepsi. To właśnie stało się na dworcu, to się dzieje na Pomorzu Zachodnim, w Polsce. Wielki wybuch dobra - mówił wojewoda Zbigniew Bogucki.
 

Punkt opieki nad dzieckiem oraz Pokój Matki i dziecka na Dworcu PKP Szczecin Zamknięty z dniem 17.06.22 r.

Dnia 17 czerwca 2022 r. oficjalnie skończyliśmy działalność naszego punktu opieki nad dziećmi zlokalizowanego na Dworcu PKP Szczecin Główny. Punkt funkcjonował przez ponad 3 miesiące, wspierając dzieci i ich rodziny przybywające z Ukrainy. Od początku jego działalności w punkcie przebywało blisko 3 000 dzieci.

Historia powstania punktu
Na dworcu znaleźliśmy się przypadkiem. Odpowiedzieliśmy na apel o brakujących kolorowankach i kredkach na punkcie informacyjnym. Okazało się, że możemy zrobić więcej, i robimy to do dziś. Na początku była to walka z czasem, aby zorganizować na dworcu punkt, który wpisze się w działania punktu informacyjnego, ale przede wszystkim wpisze się w świat dziecięcej wyobraźni. Zależało nam, aby miejsce, które stworzymy, stało się bezpieczną i przyjazną przystaniom dla dzieci i ich opiekunów. Pragnęliśmy odmienić surowe wnętrze dworca i sprawić, aby znalazło się w nim miejsce kolorowe, przytulne i przynoszące ulgę dzieciom i ich opiekunom po długiej podróży.

Każdego dnia w punkcie opieki nad dzieckiem odbywają dyżury pedagodzy, psycholodzy, wychowawcy, tłumacze i wolontariusze - również Ukrainki, które uciekły przed wojną właśnie do Polski, do Szczecina i chcą przełamywać barierę językową i służyć swoim wsparciem. Zaledwie 3 tygodnie po utworzeniu punktu opieki, otrzymaliśmy możliwość przygotowania również Pokoju matki i dziecka, którego celem jest zapewnić spokojne i komfortowe miejsce dla mam, które po długiej podróży muszą zadbać o higienę swoich dzieci. Często słyszymy przerażające historie, gdzie niemowlęta nie były przebierane kilka dni w związku z podróżą lub o straszliwych cenach pampersów na granicy polsko-ukraińskiej, które potrafił sięgać 100 zł za 1 pampersa. To były niezwykle przejmujące opowieści, które z jednej strony pokazywały nam, jak silna potrafi być kobieta uciekająca z kraju objętego wojną, a z drugiej strony przerażał nas fakt, że do takich sytuacji musi dochodzić w XXI wieku.

Media


Międzynarodowy Dzień Dziecka

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny w Szczecinie

Al. Papieża Jana Pawła II 42/U9, 70-415 Szczecin
Telefon: 91 43 45 128
Numer konta: 62 1240 3813 1111 0000 4375 6621
napisz do nas
© Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny w Szczecinie. Wykonanie: Strony internetowe Słupsk