Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyjaciół Dzieci

Dzieci są dla nas najważniejsze!
KRS 0000133561

Rzecznik

Lidia Dzwinka
Rzecznik Praw Dziecka TPD, Mediator.


Pokój nr 15, Poniedziałek - Piątek od 10.00 do 13.00,
Po wcześniejszym umówieniu telefonicznym
665 294 901
914 891 294


Wykształcenie wyższe magisterskie, oligofrenopedagog.
Studia podyplomowe: Resocjalizacja.

Kursy: Mediacja metoda pomocy społecznej.
Szkolenia : Niebieska Linia, Szkolenie dla mediatorów.

 • interweniuje w sprawach łamania praw dziecka w szkołach, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, a także w rodzinie
 • podejmuje działania zmierzające do ochrony dziecka przed przemocą, demoralizacją, zaniedbaniem itp.
 • zwraca się się do organów władzy publicznej, organizacji lub instytucj o złożenie odpowiednich wyjaśnień i udzielenie niezbędnych informacji
 • wskazuje wnioskodawcy przysługujące mu środki działania drogą prawną
 • przekazuje sprawę do innych organizacji lub instytucji kompetentnych w załatwieniu danej sprawy
 • przeprowadza mediacje


Rodzinny Ośrodek Interwencyjno-Mediacyjny TPD w Szczecinie
ROIM pomocy udziela prawnik i Rzecznik Praw Dziecka


Al. Papieża Jana Pawła II 42/U9 (wejście od ul. Śląskiej),  70-415 Szczecin
tel. /fax  91 48-91-294, e-mail : szczecin@tpd.szczecin.pl

 • udziela ustnych porad głównie z zakresu prawa rodzinnego
 • zajmuje się pisaniem pism procesowych i administracyjnych
 • uczestniczy z ramienia Rzecznika Praw Dziecka w postępowaniach sądowych w charakterze obserwatora
 • przyjmuje zgłoszenia telefoniczne
 • interweniuje gł.telefonicznie w jednostkach wyspecjalizowanych: Policja, Sąd, MOPR, ROIK itp.
 • udziela telefonicznie informacji
 • kieruje osoby wymagające pomocy do konkretnych placówek i osób

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny w Szczecinie

Al. Papieża Jana Pawła II 42/U9, 70-415 Szczecin
Telefon: 91 43 45 128
Numer konta: 62 1240 3813 1111 0000 4375 6621
napisz do nas
© Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny w Szczecinie. Wykonanie: Strony internetowe Słupsk