Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyjaciół Dzieci

Dzieci są dla nas najważniejsze!
KRS 0000133561

1% podatku

Przekaż 1% swojego podatku dla dzieci i rodzin wspieranych przez Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. Jeśli łączą nas wspólne cele:
  • Ochrona i promocja praw dziecka;
  • Ochrona dzieci przed patologią społeczną, przemocą i złym traktowaniem;
  • Przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu;
  • Pomoc dzieciom, które są ofiarami wypadków losowych, komunikacyjnych i przestępstw;
  • Zapobieganie dziecięcej samotności;
  • Wyrównywanie szans dziecka, niezależne od sytuacji finansowej rodziny, stanu zdrowia lub zamieszkania;
  • Wspieranie rodzin w zadaniach opiekuńczo - wychowawczych;
  • Wspieranie dzieci niepełnosprawnych umysłowo i ruchowo; 
  • Organizowanie czasu wolnego dzieci, dożywiania i pomocy w nauce.

Pomóżmy dzieciom i ich rodzinom godnie żyć!
Dane Organizacji Pożytku Publicznego:
 
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
Zachodniopomorski Oddział Regionalny
w Szczecinie

NR KONTA: 76 1240 3813 1111 0010 0419 5758

KRS 0000 133 561

 
Dziękujemy za Twój 1%

Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych
w ramach projektu PITax.pl dla OPP.
 

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny w Szczecinie

Al. Papieża Jana Pawła II 42/U9, 70-415 Szczecin
Telefon: 91 43 45 128
Numer konta: 62 1240 3813 1111 0000 4375 6621
napisz do nas
© Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny w Szczecinie. Wykonanie: Strony internetowe Słupsk